மாற்றம் ஃபவுண்டேஷன் ஒருபோதும் மாணவர்கள் மாணவிகளிடம் சேர்க்கையின் பொழுதோ அல்லது சேர்ந்த பின்னர் எந்த ஒரு பயிற்சி க்கோ எவ்வித கட்டணமோ நன்கொடையோ வாங்குவதில்லை, அப்படி ஏதும் உங்கள் கவனத்திற்கு வந்தால் உடனே எங்களை தொடர்புக்கொள்ளவும்./Maatram Foundation does not collect any fees or donations from students for admissions or trainings. Contact us immediately if you notice this.

Gallery

Maatram strongly believes that the differences
and inequalities around us can be changed, not by
fighting over them, but by building newer channels
to build over them.

Maatram strongly believes that the differences and inequalities around us can be changed not by fighting over them but by building newer channels to build over them.

Cop's striking management of traffic catapults him to fame

Actor Kamal Hasan at Maatram foundation

New start for visually impaired woman

Cop's striking management of traffic catapults him to fame

Actor Kamal Hasan at Maatram foundation

New start for visually impaired woman

Cop's striking management of traffic catapults him to fame

Actor Kamal Hasan at Maatram foundation

New start for visually impaired woman

Reach Us

+91 95510 14389 / 95000 10018
Working hours: 09:30 a.m to 06:00 p.m.
enquiry@maatramfoundation.com
No. 47, 7th Cross Street
Rengareddy Gardens
Neelangarai, Chennai 600115

Reach Us

img

+91 95510 14389 / 95000 10018

img

09:30 a.m to 06:00 p.m.

enquiry@maatramfoundation.com

No. 47, 7th Cross Street
Rengareddy Gardens
Neelangarai, Chennai 600115