மாற்றம் ஃபவுண்டேஷன் ஒருபோதும் மாணவர்கள் மாணவிகளிடம் சேர்க்கையின் பொழுதோ அல்லது சேர்ந்த பின்னர் எந்த ஒரு பயிற்சி க்கோ எவ்வித கட்டணமோ நன்கொடையோ வாங்குவதில்லை, அப்படி ஏதும் உங்கள் கவனத்திற்கு வந்தால் உடனே எங்களை தொடர்புக்கொள்ளவும்./Maatram Foundation does not collect any fees or donations from students for admissions or trainings. Contact us immediately if you notice this.
img

PRIDE OF TN AWARD

Pride of Tamil Nadu is the brainchild of Madras Round Table 39, which aims to identify, recognize, and celebrate talents from TN. It is a recognition for all the hardships and challenges that went into carving themselves and inspiring the next generation not only to be successful but also to make Tamil Nadu proud. These awards are given under 14 different categories, including art and culture, administrative services, education, entertainment, journalism, start-ups, sports, social organizations, etc..

14 categories, 826 nominations across the state, and 1 winner from each category! Maatram Foundation received the award in the Emerging category amongst social organisations in Tamil Nadu. Sujith Kumar, Founder and Managing Trustee of Maatram Foundation, collected the award during the presentation ceremony.

img

PRIDE OF TN AWARD

Pride of Tamil Nadu is the brainchild of Madras Round Table 39, which aims to identify, recognize, and celebrate talents from TN. It is a recognition for all the hardships and challenges that went into carving themselves and inspiring the next generation not only to be successful but also to make Tamil Nadu proud. These awards are given under 14 different categories, including art and culture, administrative services, education, entertainment, journalism, start-ups, sports, social organizations, etc..

14 categories, 826 nominations across the state, and 1 winner from each category! Maatram Foundation received the award in the Emerging category amongst social organisations in Tamil Nadu. Sujith Kumar, Founder and Managing Trustee of Maatram Foundation, collected the award during the presentation ceremony.

THE RISE in Chennai

Maatram Foundation was awarded with the Change Maker Award at the recently concluded Global Summit of Tamil Entrepreneurs – THE RISE in Chennai.

img

NY RADIO FESTIVAL AWARD

Won the Best Community Service Project at the New York Radio festival for the year 2014. Eduassist along with Big FM won this award for using media for a cause.

EVANGELIST AWARD

Toastmasters International Dist 82 awarded Maatram Foundation founder Sujith for his efforts to champion social change and efforts to connect with the Toastmasters fraternity.

HUMANITTARIAN AWARD

Sujith Kumar, Founder & Managing Trustee of Maatram Foundation won the HumaNITTarian award (NITT in the word Humanittarian stands for National Institute of Technology, Trichy) from NIT, Trichy as part of their Dhan Utsav – The Joy of Giving Celebrations

Reach Us

+91 95510 14389 / 95000 10018
Working hours: 09:30 a.m to 06:00 p.m.
enquiry@maatramfoundation.com
No. 47, 7th Cross Street
Rengareddy Gardens
Neelangarai, Chennai 600115

THE RISE in Chennai

Maatram Foundation was awarded with the
Change Maker Award at the recently
concluded Global Summit of Tamil Entrepreneurs –
THE RISE in Chennai.

img

NY RADIO FESTIVAL AWARD

Won the Best Community Service Project at
the New York Radio festival for the year 2014.
Eduassist along with Big FM won this award
for using media for a cause.

NY RADIO FESTIVAL AWARD

Won the Best Community Service Project at the New York Radio festival for the year 2014. Eduassist along with Big FM won this award for using media for a cause.

EVANGELIST AWARD

Toastmasters International Dist 82 awarded
Maatram Foundation founder Sujith for his efforts
to champion social change and efforts to connect with
the Toastmasters fraternity.

HUMANITTARIAN AWARD

Sujith Kumar, Founder & Managing Trustee of Maatram Foundation won the HumaNITTarian award (NITT in the word Humanittarian stands for National Institute of Technology, Trichy) from NIT, Trichy as part of their Dhan Utsav – The Joy of Giving Celebrations

Reach Us

img

+91 95510 14389 / 95000 10018

img

09:30 a.m to 06:00 p.m.

enquiry@maatramfoundation.com

No. 47, 7th Cross Street
Rengareddy Gardens
Neelangarai, Chennai 600115