மாற்றம் ஃபவுண்டேஷன் ஒருபோதும் மாணவர்கள் மாணவிகளிடம் சேர்க்கையின் பொழுதோ அல்லது சேர்ந்த பின்னர் எந்த ஒரு பயிற்சி க்கோ எவ்வித கட்டணமோ நன்கொடையோ வாங்குவதில்லை, அப்படி ஏதும் உங்கள் கவனத்திற்கு வந்தால் உடனே எங்களை தொடர்புக்கொள்ளவும்./Maatram Foundation does not collect any fees or donations from students for admissions or trainings. Contact us immediately if you notice this.

Frequently Asked Questions

Maatram strongly believes that the differences
and inequalities around us can be changed, not by
fighting over them, but by building newer channels
to build over them.


Frequently Asked Questions


We can’t confirm the duration of the process since there are a lot of aspects at play here.
Sujith Kumar, an HR professional, started Maatram in 2014.
 • Maintain the confidentiality of beneficiaries
 • Choose students from
  • Orphaned children
  • Children with single parents
  • Girl children
  • 1st generation student
Mentors are assigned to students who work with them for continuous assessment and support. Students are also offered various soft skill training courses as well as employability training programs during this period to make them industry-ready.
Maatram does not receive any income and does this purely to ensure that economically-backward students with the right attitude are given the opportunity to learn and grow in their lives.
Once you know that the student ticks off all the requirements, you can write to us at enquiry@maatramfoundation.com or call us on +91 9551014389, and we will help you take it forward.
Maatram does not charge any fee. This is a purely not-for-profit organization.
Maatram does not pay students’ tuition fees but partners with colleges willing to cover the costs.
With Maatram’s help, students don’t only get a college education but also receive training and upskilling courses for soft skills, emerging technology, strengthening fundamentals, and employability training programs to ensure that they are well-rounded citizens of the future.

Frequently Asked Questions

Maatram strongly believes that the differences and inequalities around us can be changed not by fighting over them but by building newer channels to build over them.

Frequently Asked Questions

We can’t confirm the duration of the process since there are a lot of aspects at play here.
Sujith Kumar, an HR professional, started Maatram in 2014.
 • Maintain the confidentiality of beneficiaries
 • Choose students from
  • Orphaned children
  • Children with single parents
  • Girl children
  • 1st generation student
Mentors are assigned to students who work with them for continuous assessment and support. Students are also offered various soft skill training courses as well as employability training programs during this period to make them industry-ready.
Maatram does not receive any income and does this purely to ensure that economically-backward students with the right attitude are given the opportunity to learn and grow in their lives.
Once you know that the student ticks off all the requirements, you can write to us at enquiry@maatramfoundation.com or call us on +91 9551014389, and we will help you take it forward.
Maatram does not charge any fee. This is a purely not-for-profit organization.
Maatram does not pay students’ tuition fees but partners with colleges willing to cover the costs.
With Maatram’s help, students don’t only get a college education but also receive training and upskilling courses for soft skills, emerging technology, strengthening fundamentals, and employability training programs to ensure that they are well-rounded citizens of the future.

Reach Us

+91 95510 14389 / 95000 10018
Working hours: 09:30 a.m to 06:00 p.m.
enquiry@maatramfoundation.com
No. 47, 7th Cross Street
Rengareddy Gardens
Neelangarai, Chennai 600115

Reach Us

img

+91 95510 14389 / 95000 10018

img

09:30 a.m to 06:00 p.m.

enquiry@maatramfoundation.com

No. 47, 7th Cross Street
Rengareddy Gardens
Neelangarai, Chennai 600115